Számneves szintagma szórendje

A (tő)számneves szintagma szórendje a számnév (Num) elhelyezkedése alapján kétféle lehet: a számnév a főnevet (főnévi szintagmát, N) vagy megelőzi, vagy követi. Azokban a nyelvekben, ahol a számneves szerkezetekben kötelezően megjelenik egy osztályjelölő szó (classifier, Clsfr), ez vagy közvetlenül megelőzi, vagy közvetlenül követi a számnevet.

Típusok:

NumN: A nyelv a számneves szerkezetekben nem használ kötelező osztályjelölőt, a számnév megelőzi a főnevet (főnévi szintagmát).

NNum: A nyelv a számneves szerkezetekben nem használ kötelező osztályjelölőt, a számnév követi a főnevet (főnévi szintagmát).

NumClsfrN: A nyelv a számneves szerkezetekben kötelező osztályjelölőt használ, amely követi a számnevet.

ClsfrNumN: A nyelv a számneves szerkezetekben kötelező osztályjelölőt használ, amely megelőzi a számnevet.

Esetlegesen ettől eltérő alapszórend a kód három elemének (Clsfr, N és Num) újrarendezésével jelezhető.

Két különböző típus meglétét egy nyelvben a megfelelő kódok & jellel való kapcsolásával jelezhetjük,[1] a / jel alkalmazása pedig azt jelenti, hogy a nyelv kétféle megoldást használ, melyek közül a jel előtti a domináns. A kód zárójelbe tevése opcionalitást (fakultativitást) jelöl.

 

[1] Ez jelenthet fakultatív használatot, vagy azt, hogy a kétféle szerkezet között valamilyen kritérium alapján választ a nyelv. Szöveges magyarázatban tisztázandó.