Számneves szintagma szórendje (magyar)

NumN: A nyelv a számneves szerkezetekben nem használ kötelező osztályjelölőt, a számnév megelőzi a főnevet (főnévi szintagmát).


(1) három kövér pocok van a kert-ben.

három kövér pocok van.prs.3sg a kert-ine

’Három kövér pocok van a kertben.’


(2) négy okos kutyá-m van.’

négy okos kutya-1sg van.prs.3sg

’Négy okos kutyám van.’


A magyarban a tőszámnévi jelző, ahogy általában a többi jelző is, megelőzi a jelzett főnevet vagy főnévi szintagmát (vö.: Balogh 2000b: 444‒446).

Author: 

F. Gulyás Nikolett