Számneves szintagma szórendje (szinjai hanti)

NumN: A nyelv a számneves szerkezetekben nem használ kötelező osztályjelölőt, a számnév megelőzi a főnevet (főnévi szintagmát).


(1) xūlǝm jam ńāwrem ēnmǝl-s-ǝm.

én három gyerek felnevel-pst-1sg

’Felneveltem három jó gyereket.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a számnévi (és minden egyéb) jelző megelőzi a jelzett főnevet vagy főnévi szintagmát (vö. Honti 1984: 88, Solovar 2010: 40‒42).

Author: 

F. Gulyás Nikolett