Számneves szintagma szórendje (északi manysi)

NumN:  A nyelv a számneves szerkezetekben nem használ kötelező osztályjelölőt, a számnév megelőzi a főnevet (főnévi szintagmát).


(1) miša xurǝm wās al-ǝs.
Misa három kacsa öl-pst.3sg
’Misa három kacsát ejtett el.’ (S. D.)


Az északi manysiban a számnév (mint a jelzők döntő többsége) minden esetben megelőzi a főnevet (1) (Sipőcz 1999).

Author: 

Németh Szilvia