Sorszámnevek formája

Sorszámnévnek (ordinal numerals, Ord) azokat a számneveket nevezzük, amelyek jelzői funkcióban egy halmaz tagjának sorrendi helyét jelölik ki a halmaz többi eleméhez viszonyítva. Abban a tekintetben, hogy a sorszámnevek jelölése morfológiailag milyen viszonyban áll a nekik megfelelő tőszámnevekével, a nyelvek számos típusba sorolhatók. A sorszámnevek morfológiai viszonya a tőszámnevekhez lehet függő (a sorszámnév a neki megfelelő tőszámnévből képzett szóalak) vagy független (szuppletív tő vagy/és szabálytalan képzés). A nyelvnek a sorszámnevek tekintetében megállapítható típusa gyakorlatilag az első három–öt sorszámnév figyelembevételével megállapítható.[1] A típusokat jelző paraméterértékek itt nem egyesíthetők egymással (minden nyelv egyértelműen beletartozik valamelyik típusba).

Típusok:

NoOrd: A nyelv nem ismeri a sorszámnév kategóriáját; a sorszámneveket különböző idő- és helyhatározói szerkezetek helyettesítik.

OTTh: Egy, kettő, három (one, two, three) típus. Csak egy számnévkészlet van, de ezeket sorrendiség kifejezésére is használják. A jelentéskülönbséget kifejezheti a szórend vagy kontextuális–pragmatikus megfontolások.

FTTh: Első, kettő, három (first, two, three) típus. Csak az ’1’ esetében különbözik a két számnév, itt a sorszámnév szuppletív.

OthTthThth: Egyedik, kettedik, harmadik (oneth, twoth, threeth) típus. Minden sorszámnév azonos eljárással a neki megfelelő tőszámnévből van képezve.

Oth~FTthThth: Első/egyedik, kettedik, harmadik (first/oneth, twoth, threeth) típus. Minden sorszámnév azonos eljárással a neki megfelelő tőszámnévből van képezve, de az ’első’ jelentésre van egy alternatív szuppletív forma is.

FTthThth: Első, kettedik, harmadik (first, twoth, threeth) típus. Az ’1’ esetében a sorszámnév szuppletív, minden további sorszámnév azonos eljárással a neki megfelelő tőszámnévből van képezve.

FSThth: Első, második, harmadik (first, second, threeth) típus. Az ’1’ és a ’2’ esetében a sorszámnév szuppletív, minden további sorszámnév azonos eljárással a neki megfelelő tőszámnévből van képezve. (Ugyanide soroljuk a nyelvet, ha a szuppletív alakok még további alacsonyabb számokra is kiterjednek,[2] amennyiben a náluk nagyobb számértékű sorszámnevek azonos eljárással a nekik megfelelő tőszámnévből vannak képezve.)

Mix: Egyéb rendszerek. Ide sokféle egyedi megoldás tartozik, mint például az az eset, amikor a szuppletív alak a 4 és 9 közé eső számnál is jelentkezik, holott nála alacsonyabb eset(ek)ben a sorszámnév a neki megfelelő tőszámnévből van képezve.

 

[1] A 10-en vagy 20-on felüli összetett sorszámok formáját nem vesszük figyelembe, mivel ezek nyelvfüggő módon követhetik, vagy sem, a bennük szereplő egyszerű sorszámok mintázatát. (Így például az 1. és a 21. az angolban first és twenty first; ellenben a magyarban első, de huszonegyedik.)

[2] Lásd például az angol first, second, third – fourth, fifth stb. esetét.