Sorszámnevek formája (magyar)

FSThth: Első, második, harmadik (first, second, threeth) típus. Az ’1’ és a ’2’ esetében a sorszámnév szuppletív, minden további sorszámnév azonos eljárással a neki megfelelő tőszámnévből van képezve. (Ugyanide soroljuk a nyelvet, ha a szuppletív alakok még további alacsonyabb számokra is kiterjednek, amennyiben a náluk nagyobb számértékű sorszámnevek azonos eljárással a nekik megfelelő tőszámnévből vannak képezve.)


1

egy

1.

első

2

kettő

2.

máso-dik

3

három

3.

harma-dik

4

négy

4.

negye-dik

5

öt

5.

ötö-dik


A magyarban a sorszámneveket a -dik képzővel képezzük. Kivételes szuppletív alak az első és a második. A tízen felüli számoknál a sorszámnévi alak: tizenegyedik, negyvenkettedik stb.

Author: 

F. Gulyás Nikolett