Sorszámnevek formája (szurguti hanti)

Oth~FTthThth: Első/egyedik, kettedik, harmadik  (first/oneth, twoth, threeth) típus. Minden sorszámnév azonos eljárással a neki megfelelő tőszámnévből van képezve, de az ’első’ jelentésre van egy alternatív szuppletív forma is.


(1) əj ’egy’, kāt~kīt ’kettő’, qōʌəm ’három’


(2a) ɔ̄ʌəŋ-mət, əj-mət ’első’


(2b) kīmət-mət, kīm-mət, kīt-mət ’második’


(2c) qūʌ-mət, qōʌəm-mət-mət, qōʌəm-mət ’harmadik’


(2d) qōs-mət, qōsəm-mət ’huszadik’


(3) əj ťoras-əŋ-mət

egy ezer-adj-ord

’ezredik’


A szurguti hantiban a sorszámnévképző -mət, ennek a kapcsolódása a számnévhez többféle variációban lehetséges (2b,c,d). Az ’első’ jelentésre a szabályos képzés mellett szuppletív forma is létezik (2a). A nagy, kerek számokhoz (1000, 1 000 000 stb.) nem közvetlenül járul a sorszámnévképző, hanem egy melléknévképző közbeiktatásával (3).

Author: 

Csepregi Márta