Sorszámnevek formája (északi manysi)

OthTthThth: Egyedik, kettedik, harmadik (oneth, twoth, threeth) típus. Minden sorszámnév azonos eljárással a neki megfelelő tőszámnévből van képezve.

FSThth: Első, második, harmadik (first, second, threeth) típus. Az ’1’ és a ’2’ esetében a sorszámnév szuppletív, minden további sorszámnév azonos eljárással a neki megfelelő tőszámnévből van képezve.tőszámnév

sorszámnév

1

akwa

ōwǝl, akwit

2

kityγ

mōt, kitit

3

χūrǝm

χūrmit

4

ńila

ńilit

5

at

atit

6

χōt

χōtit

7

sāt

sātit

8

ńollow

ńollowit

9

ōntǝllow

ōntǝllowit

10

low

lowit


Az északi manysi sorszámképző az –it szuffixum. Az ’első’ és ’második’ jelentésű sorszámnév hagyományosan szuppletív alak, azonban mindkét esetben megjelent a szuffixált változat is (Kálmán 1976, Rombandeeva-Vahrusheva 1984).

Author: 

Németh Szilvia