Segédigék kategoriális státusza

A segédigék (auxiliaries, Aux) kategoriális státusza nyelvtani természetükre vonatkozik a főigékkel való összehasonlításban.

Típusok:

AuxNotV: A „segédigék” az adott nyelvben morfológiai és szótani értelemben valójában nem igék (pusztán szemantikai értelemben fejezik ki a főige kategoriális funkcióit).[1]

AuxVInfl: A segédigék ténylegesen igék, és ugyanúgy ragozódnak, mint a segédige nélkül álló igék.

AuxNotVInfl: A segédigék ténylegesen igék, de a segédige nélkül álló igéktől eltérően nem – vagy nem úgy – ragozódnak.[2]

Aux=VNoInfl: A segédigék ténylegesen igék, és ugyanúgy nem ragozódnak, mint a segédige nélkül álló igék.

 

[1] Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az adott nyelvben nincsenek segédigék. Így áll a helyzet, ha egy nyelvben az idő, aspektus vagy/és mód kategóriája csak határozószavak vagy e kategóriák kifejezésére szolgáló főnevek segítségével fejezhető ki, például egy ’holnap’ vagy ’később’ szó segítségével fejeződik ki a jövő idő.

[2] Szöveges magyarázatban pontosítandó.