Reduplikáció

A reduplikáció szemantikai vagy grammatikai funkció kifejezése[1] egy fonológiai anyagnak (szegmentumnak) a megismétlése révén.[2] Tipológiailag csak akkor releváns, ha produktív.

Típusok:

NoRdp:  A nyelv produktív eljárásként egyáltalán nem használja a reduplikációt.

TtlRdp:  A nyelv produktív eljárásként használja a teljes reduplikációt, azaz egy teljes szónak, relatív tőnek (stem) vagy abszolút tőnek (root) a megismétlését.

PrtRdpSim: A nyelv produktív eljárásként használja a részleges (parciális) reduplikációt,[3] és a reduplikáció egyszerű, azaz a duplikátum teljesen megegyezik a duplikált alapszegmentummal.

PrtRdpCpl: A nyelv produktív eljárásként használja a részleges reduplikációt, és a reduplikáció komplex, azaz magánhangzó- vagy mássalhangzó-változással, morfémák felcserélésével jár.

PrtRdpAut: A nyelv produktívan, de nem önálló grammatikai/szemantikai eljárásként használja a részleges reduplikációt, azaz a jelenség pusztán valamely további affixum által kiváltott, külön tartalmat ki nem fejező kötelező kettőzés.

 

[1] A reduplikációnak számos funkciója lehet, és még egy nyelven belül is lehet eltérő funkciója különböző szófajok esetén. Igéknél: idő, aspektus, mód, gyakorítás, műveltetés, visszahatás, kölcsönösség stb. Főneveknél szám, eset, disztributivitás, határozatlanság, reciprocitás, méret (nagyítás, kicsinyítés), asszociált minőség stb. Számneveknél: kollektívum, disztributívum, multiplikatívum, limitatívum stb. Bármely szófajnál: szófajváltás.  A szöveges kommentárban közelebbről jellemezhető.

[2] Duplikáció helyett ritkán triplikáció is felléphet. Ezt a szöveges kommentárban kell rögzíteni.

[3] Ez megvalósulhat egy sor módon a mássalhangzó-kettőzéstől/magánhangzó-nyújtástól valamely alapszegmentum közelítőleg teljes lemásolásáig. A reduplikáció a legtöbbször a szó elején jelentkezik, de történhet a közepén vagy a végén is. A reduplikálódó szegementumok lehetnek C, CV, CVC, V, CVCV stb. fonémasorok. A reduplikációk különbözhetnek a reduplikált szótagok vagy morák száma szerint. Az ismétléssel előálló második szegmentum lehet azonos az eredetivel, vagy annak módosított változata. A szöveges kommentárban közelebbről jellemezhető.