Reduplikáció (északi manysi)

TtlRdp: A nyelv produktív eljárásként használja a teljes reduplikációt, azaz egy teljes szónak, relatív tőnek (stem) vagy abszolút tőnek (root) a megismétlését.


(1) χāp-ǝm χot-wis-l-ǝm
csónak-1sg el-visz-prs.obj-1sg
’elviszem a csónakomat’ (S. D.)


(2) χāp-ǝm χot-χot-wis-l-ǝm
csónak-1sg el-el-visz-prs.obj-1sg
’alig-alig tudom elvinni a csónakomat’ (S. D.)


(3) tūp kasal-as-l-ǝm  
csak észrevesz-pst-obj-1sg
’éppen észrevettem’ (S. D.)


(4) tūp-tūp kasal-as-l-ǝm
csak-csak észrevesz-pst-obj-1sg
’majdnem észrevettem’ (S. D.)

(5) miša ōs saša xūrǝm- xūrǝm wās al-s-yγ.
Misa és Szása három-három kacsa öl-pst-3du
’Misa és Szása három-három kacsát ejtett el.’ (S. D.)


Az északi manysi ismeri a reduplikációt: az igekötők esetében egy speciális aspektust kódol, a mondat ilyenkor a „majdnem” jelentéstartalommal bővül (1-2). A reduplikáció ebben a jelentésben egyéb szófajoknál is megfigyelhető (3-4). Ezen túl a disztributív számnév a számnév teljes reduplikációjával is kifejeződhet (5).

Author: 

Németh Szilvia