Kérdőmorféma szórendje

Eldöntendő kérdésen (polar question, yes-or-no question) olyan kérdés értendő, amelyre „igen” vagy „nem” válasz lehetséges (vagy e szavak valamely szinonímája). Ebben a paraméterben arról van szó, hogy amennyiben az eldöntendő kérdés kódolása egy kérdőmorfémával (partikulával, azaz affixummal, klitikummal vagy kérdőszócskával, Q) történik, az hogyan helyezkedik el a mondatban. Ha a nyelvben alkotható olyan kijelentés is, melyben nem szerepel ige, akkor mind az igei, mind a nem-igei állítmányú kijelentések eldöntendő kérdéssé formált változatait meg kell vizsgálnunk.

Típusok:

NoQ: A nyelvben az eldöntendő kérdés megformálásának eszköze nem a kérdőmorféma használata.[1]

VQonly: Az eldöntendő kérdésben mindig igei állítmány van, a kérdőmorféma az igéhez[2] vagy annak tövéhez csatlakozik, és közvetlenül utána áll.

QVonly: Az eldöntendő kérdésben mindig igei állítmány van, a kérdőmorféma mindig az igéhez vagy annak tövéhez csatlakozik, és közvetlenül előtte áll.

VQ: Az eldöntendő kérdés állítmánya lehet igei vagy nem-igei. Ha az eldöntendő kérdésben igei állítmány van, akkor a kérdőmorféma az igéhez vagy annak tövéhez csatlakozik, és közvetlenül utána áll.

QV: Az eldöntendő kérdés állítmánya lehet igei vagy nem-igei. Ha az eldöntendő kérdésben igei állítmány van, akkor a kérdőmorféma az igéhez vagy annak tövéhez csatlakozik, és közvetlenül előtte áll.

NonVFocQ: Ha a mondatban nincs igei állítmány, a kérdőmorféma közvetlenül követi a fókuszban álló (az állítmányt vagy annak részét képező) szót vagy annak tövét.

NonVQFoc: Ha a mondatban nincs igei állítmány, a kérdőmorféma közvetlenül megelőzi a fókuszban álló (az állítmányt vagy annak részét képező) szót vagy annak tövét.

FinalQ: A kérdőmorféma mindig a mondat utolsó eleme.

InitQ: A kérdőmorféma mindig a mondat első eleme.

2PosQ: A kérdőmorféma mindig a mondat funkcionálisan második helyén lép fel.[3]

VarQ: A kérdőmorfémának nincs rögzített helye a mondatban.[4]

A NoQ a VQonly és a QVonly paraméterérték csak önmagában állhat.  A NonVFocQ és a NonVQFoc paraméterérték csak a VQ és a QV értékek valamelyikével együtt (a + jel segítségével összekapcsolva) fordulhat elő. Egyéb összekapcsolások esetén a & egyenlő gyakoriságot jelent, az / jel pedig a tőle balra álló érték domináns előfordulását a tőle jobbra álló ritkább lehetőség mellett.

 

[1] Ez a paraméterérték nem fér össze az Eldöntendő kérdések paraméter Q értékével.

[2] Igén érthetünk főigét vagy segédigét. E két változat a szöveges magyarázatban bemutatandó.

[3] Második szó, vagy egy ugyan több szavas, de grammatikailag egy csomópont alá tartozó, első helyen álló mondatösszetevőt (például egy jelzős szerkezetet) követő elem.

[4] Ez azt jelenti, hogy a kérdőmorféma egyugyanazon eldöntendő kérdésben fakultatíve több helyen is felléphet, és a kérdés tulajdonképpeni fókuszát (hogy miről kérdezzük azt, hogy igen vagy nem) csak a kontextus alapján lehet eldönteni.