Célhatározói kiegészítő szórendje

A célhatározói mondat két eseményt ír le, melyek közül az egyik (a főesemény) azért történik meg, hogy a másik (a célesemény) végbemehessen. A céleseményt kifejező célhatározói mondattag lehet a) ige vagy igéből képzett egyéb szóalak a főeseményt tartalmazó egyszerű mondatban (célhatározói kiegészítő, purpose complement, PC), vagy b) célhatározói mellékmondat (purpose clause). A célhatározói kiegészítő szórendje paraméter arra kérdez rá, hogy amennyiben a nyelv célhatározói kiegészítőt használ, ez alapszórendben megelőzi, vagy követi a főeseményt kifejező igealakot.

Típusok:

NoPC: A nyelv a célhatározást nem célhatározói kiegészítővel fejezi ki.

PCV: A főeseményt kifejező igealak követi a célhatározói kiegészítőt.

VPC: A főeseményt kifejező igealak megelőzi a célhatározói kiegészítőt.

A paraméterértékek egyformán gyakori előfordulásuk esetén & jellel egyesíthetők. Ha az egyik paraméterérték domináns, de a másik is előfordul, a / jelet alkalmazzuk (elöl a domináns értékkel).