Birtokjelölés a habitív szerkezetben

Habitív szerkezeten (vagy predikatív birtokláson, predicative possession) a birtoklás fennállását állító kijelentő szerkezetet értünk, „valakinek van valamije” jelentéssel. Az ilyen szerkezetnek legáltalánosabban tekintve három összetevője van: a birtokos, a birtok és a birtoklás tényét kifejező nyelvi elem vagy elemek. Olyan mondatokat veszünk figyelembe, amelyek elidegeníthető birtokot tartalmaznak, és az adott nyelvben a birtoklás fennállásának megállapítására szolgáló legáltalánosabban használt kifejezésmódot képviselik. Ez a paraméter csupán arra kérdez rá, hogy az adott nyelv ily módon megállapított habitív szerkezeteiben a birtok morfológiailag meg van-e jelölve.[1]

Típusok:

NoAff: A birtokon nincs affixum.

PossSuff: Kötelező szuffixum a birtokon, amely pusztán a birtokoltságot jelzi.

PossSuffPx: Kötelező szuffixum a birtokon, amely a birtokossal egyezteti a birtokot.

PossPref: Kötelező prefixum a birtokon, amely pusztán a birtokoltságot jelzi.               

PossPrefPx: Kötelező prefixum a birtokon, amely a birtokossal egyezteti a birtokot.

+ jellel két érték összekapcsolható, ha a kettő mindig együtt, & jellel, ha nem egyszerre, de nagyjából egyforma gyakorisággal fordul elő, / jellel, ha a jel előtt álló érték a (szerkezetileg) domináns, de a másik is előfordul. Az érték zárójelbe tételével a fakultativitását jelölhetjük.

 

[1] A habitív szerkezet típusára nézve lásd a Habitív szerkezetek paramétert.