Birtokjelölés a habitív szerkezetben (szurguti hanti)

NoAff: A birtokon nincs affixum.


(1) ma   īki taj-ʌ-əm.

én férj birtokol-prs-1sg

’Van férjem.’


(2) īki   mašina toj.

férfi autó birtokol.pst.3sg

’A férfinak volt autója.’


A birtoklás egy tranzitív taj- ’birtokol’ igével fejeződik ki, melynek tárgya  a birtokszó. Mivel a szurguti hantiban a tárgyeset jelöletlen, a birtok nem kap affixumot.

Author: 

Csepregi Márta