Birtokjelölés a habitív szerkezetben (magyar)

PossSuffPx: Kötelező szuffixum a birtokon, amely a birtokossal egyezteti a birtokot.


(1) karcsi-nak van egy radír-ja.

Karcsi-dat van.prs.3sg egy radír-3sg

’Karcsinak van egy radírja.’


(2) neki van egy radír-ja.

ő.dat van.prs.3sg egy radír-3sg

’Neki van egy radírja.’


(3) nekem van egy radír-om.

én.dat van.prs.3sg egy radír-1sg

’Nekem van egy radírom.’


A magyarban a habitív szerkezetben a birtokos datívuszi esetraggal, a birtok a birtokos személyének megfelelő birtokos személyraggal szerepel (vö. É. Kiss 2003: 88‒90).

Author: 

F. Gulyás Nikolett