Alárendelő kötőszavak szórendje

A nyelvek egy része megengedi két mondat olyan összekapcsolását, amelyben az egyik mondat a másiknak alárendelt szerkezetévé válik. Ilyenkor az alárendelt mondatban (subordinate clause, SC) gyakran megjelenik egy alárendelő elem (kötőszó, complementizer, Cmpz). Az alárendelő kötőszó szórendje[1] többféle lehet.

Típusok:

NoCmpz: A nyelv nem használ alárendelő összetett mondatokat, vagy nem használ bennük alárendelő kötőszavakat.[2]

CmpzSC: Az alárendelő kötőszó az alárendelt mondat kezdő eleme.

SCCmpz: Az alárendelő kötőszó az alárendelt mondat utolsó eleme.

SC~Cmpz: Az alárendelő kötőszó az alárendelt mondatnak nem első vagy utolsó eleme.[3]

 

[1] A kötőszó mellett adott esetben megjelenő adpozíció(ka)t nem számítjuk önáló szónak. Pl. az angolban a which, by which és because of which egyaránt az alárendelő mondat első helyén előforduló kötőszónak számít.

[2] Szöveges magyarázat szükséges.

[3] Ez kétféleképpen lehetséges: ha a kötőszó helyzete másképpen rögzített, vagy ha változó. Szöveges magyarázatban tisztázandó.