Többesjel szórendje

A főnévtöbbesítő grammatikai morféma (szó vagy affixum, plural marker, Plmk) és a főnév szórendje a következő lehetőségeket mutatja:

NoPlmk: A nyelv nem rendelkezik grammatikai jelöléssel a többes szám számára.

NoAffPlmk: A nyelv a többes számot nem affixáció révén jelöli.[1]

NPl: A főnévtöbbesítő grammatikai morféma követi a főnévi tövet.

PlN: A főnévtöbbesítő grammatikai morféma megelőzi a főnévi tövet.

N~Pl: A főnévtöbbesítő grammatikai morféma (grammatikai szó) követheti vagy megelőzheti a főnévi tövet.

Inf: A főnévtöbbesítő grammatikai morféma infixum.

A fenti típusok & jellel egyesíthetők, ha a nyelv egyenrangúan két típust képvisel; + jellel, ha egyidejűleg alkalmaz két megoldást (így például cirkumfixum esetén NPl+PlN kódérték képezhető), illetve / jellel, ha a jel előtti típus domináns, de a jel utáni megoldás is előfordul.

 

[1] Ide tartozik a reduplikáció, a tonalitás megváltoztatása vagy a belső flexió jelensége.