Többesjel szórendje (szurguti hanti)

NPl: A főnévtöbbesítő grammatikai morféma követi a főnévi tövet.


(1) āmp-ət

kutya-pl

’kutyák’


A szurguti hantiban a többesjel mindig követi a főnevet. Az abszolút ragozásban az -ət suffixum utal a többes számra (1).

Author: 

Csepregi Márta