Mutató és személyes névmások alanyi funkcióban

Ha egy nyelvben egyfelől a harmadik személyű személyes névmások(perszonális pronomenek, PP-k), másfelől a mutató névmások (demonstratívumok, Dem) egymástól különböznek, alanyi funkcióban a mutató névmások esetleg helyettesíthetik ezeket a személyes névmásokat.

Típusok:

PP=Dem: A nyelvben a harmadik személyű személyes névmások nem különböztethetők meg a mutató névmásoktól.[1]

PPNonDemSubj: A nyelvben vannak specifikus harmadik személyű személyes névmások, és a mutató névmások alanyi funkcióban sohasem helyettesíthetik őket.

PP~DemSubj: A nyelvben vannak specifikus harmadik személyű személyes névmások, de a mutató névmások alanyi funkcióban mindig helyettesíthetik őket.

SgPP~DemSubj: A nyelvben vannak specifikus harmadik személyű személyes névmások, és a mutató névmások alanyi funkcióban helyettesíthetik őket, de csak az egyes számban.

NonSgPP~DemSubj: A nyelvben vannak specifikus harmadik személyű személyes névmások, és a mutató névmások alanyi funkcióban helyettesíthetik őket, de csak a nem egyes szám(ok)ban.

PPNonAnim~DemSubj: A mutatónévmások (fakultatív) használata alanyi funkcióban harmadik személyű nem-emberi vagy nem-élő entitások jelölésére (miközben az emberi/élő entitások esetében csak valódi személyes névmások használatosak).[2]

Két érték együttes fennállása esetén az & jellel kapcsoljuk össze őket, illetve ehelyett a / jelet használjuk, ha a két érték rendszerszerűen tér el egymástól, és az egyik a rendszer nagyobb tartományára érvényes.

 

[1] Ennek a paraméterértéknek meg kell egyeznie a Mutató- és személyes névmások (etimológia) és a Mutató és személyes névmások nem-alanyi funkcióban paraméter értékével.

[2] Kommentárban pontosítandó.