Melléknévi állítmány egyeztetése

A melléknévi állítmány egyeztetésén az állítmányi helyzetben[1] fellépő, tulajdonságot kifejező mellékneveknek az alanyi helyzetben lévő (jellemzett) főnévvel való kötelező egyeztetését értjük az osztály (grammatikai nem) és a szám közül legalább az egyik tekintetében. Prototipikusnak a nagyságot, alakot, színt jelentő mellékneveket tekintjük.[2]

Típusok:

NoAgr: A nyelvben nincsen sem osztály (grammatikai nem), sem szám kategória, így egyeztetés sincsen.

NoAdjAgr: Egyéb főnévi szintagmákban van egyeztetés,[3] a melléknevet azonban sem jelzőként, sem állítmányként  nem egyeztetjük a jelzett főnévvel.

NoPredAdjAgr: Bár az adnominális (jelzős) szerkezetben a melléknév legalább egy tekintetben egyeztetődhet a jelzett főnévvel, az állítmányi helyzetben lévő melléknév semmilyen tekintetben sincs egyeztetve a főnévi alannyal.[4]

PredAdjAgr: Az állítmányi helyzetben lévő melléknév minden olyan kategória tekintetében egyeztetve van a főnévi alannyal, amelyben az adnominális (jelzős) szerkezetben a melléknév egyeztetődik a jelzett főnévvel.

PredAdjNumAgr: Az állítmányi helyzetben lévő melléknév csak a szám tekintetében van egyeztetve a főnévi alannyal.

PredAdjClassAgr: Az állítmányi helyzetben lévő melléknév csak az osztály, illetve a grammatikai nem tekintetében van egyeztetve a főnévi alannyal.

 

[1] Kopulával vagy anélkül.

[2] Ha ezek között az állítmányi egyeztetés szempontjából vannak rendszeres (nem lexikális) kivételek, ezt a szöveges magyarázatban jelezhetjük.

[3] Értsd: az osztály (nem), szám, eset kategóriái közül legalább az egyik tekintetében. (Egyéb szerkezetek lehetnek például az adnominális mutatónévmási szerkezetek.)

[4]Azonos alakban jelenik meg az alanyi főnév osztályától, illetve nemétől és/vagy számától függetlenül.