Késztetett kódolása (intranzitív)

A műveltető szerkezetek (Causative constructions) olyan nyelvi szerkezetek, amelyek egy két eseményt jelölő nyelvi szituációt írnak le: az okozás eseményét (Causing), amelyben az okozó vagy késztető (Causer) tesz vagy kezdeményez valamit, illetve az okozott eseményt, amelyben az okozó cselekvése eredményeképpen a végrehajtó vagy késztetett (Causee, Cee) valamely cselekményt hajt végre, illetve állapotváltozáson megy át. A késztetett kódolásán annak a kérdésnek a megválaszolását értjük, hogy a műveltető szerkezetekben milyen megformálást kap a késztetett, vagyis milyen módon van kódolva (milyen mondatrész helyzetében vagy esetalakjában áll[1]). Ebben a paraméterben azt a típust vizsgáljuk meg, ahol a végrehajtás igéje lexikailag[2] intranzitív.

Típusok:

IntrCeeNomA: A késztetett alanyi pozícióban (nominatív nyelvekben nominatívuszban) áll, azaz ugyanazon formában, mint a nem műveltető kijelentő mondatban.[3]

IntrCeeAccP: A késztetett tárgyi pozícióban (akkuzatívuszban) áll.

IntrCeeDatRec: A késztetett recipiensi pozícióban (datívuszban) áll.

IntrCeeInstr: A késztetett insztrumentáliszban áll.

IntrCeeQuasinstr: A késztetett olyan (függő) esetben áll, amelynek alapjelentése nem insztrumentáliszi, de amelyet a nyelv eszközhatározásra is használ.

IntrCeeObl: A késztetett olyan függő esetben áll, amelyet a nyelv nem használ eszközhatározásra.

Két paraméterérték azonos érvényessége (mindkettőnek egyenlő gyakori előfordulása) a nyelvben két kód & jellel való összekapcsolásával jelölhető, domináns/nem-domináns viszony pedig / jellel (elöl a domináns).

 

[1] Itt egyaránt esetalaknak tekintjük az adpozíciók és/vagy esetaffixumok használatát.

[2] Amennyiben a műveltető alakot egy nem-műveltető szerkezet átalakításaként fogjuk fel, a „lexikailag” jelentése egyenértékű az „eredetileg” vagy „a kiinduló szerkezetben” körülírással.

[3] Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a nyelv kizárólag perifrasztikus, ezen belül szekvenciális műveltető szerkezeteket használ, vagyis az okozás és a végrehajtás tagmondata kötött módon, ebben a sorrendben áll egymás mellett, és a műveltetésnek más jelölője nincsen. A perifrasztikus műveltetés paraméter értékének ebben az esetben SeqPfrCC-nek kell lennie.