Jövő idők megkülönböztetése

A mondat igéjének tárgyideje (topic time, reference time), ha nem előzi meg a beszéd idejét, egybeeshet vele (jelen idő, praesens), vagy követheti azt (jövő idő, futurum). A világ nyelvei két nagy csoportot képeznek a tekintetben, hogy az utóbbiakra nézve van-e bennük, vagy nincs, ilyen grammatikai megkülönböztetés. Ahol van, rendszerint a jövő idő a jelölt, markírozott tag.

Egyes nyelvek valamilyen szemantikai vagy grammatikai jellegű kritérium alapján további különbséget tesznek a jövőben bekövetkező események megformálásában. Ilyen kritérium lehet például egyfelől a közvetlen jövőben, de legalábbis még az adott napon várható, másfelől az aránylag belátható időn belül, illetve csak hosszabb távon bekövetkezőnek vélt események szembeállítása, ezen utóbbiak között lehet kizárólag a misztikus jövőben (transzcendenciában) bekövetkezőnek jósolt alak is. Különböző jövő idők megkülönböztetése lehetséges továbbá az imperfektív–perfektív szemlélet, a bizonyosság–bizonytalanság, határozottság – határozatlanság és további kritériumok alapján is.

Csak olyan jövő időket veszünk figyelembe, amelyek önálló (fő)mondatokban megjelenhetnek. A jövő idő opcionálisan vagy korlátozottan megjelenő formái is számítanak. A jövő idők adott nyelvbeli megkülönböztetésének sajátosságaira a szöveges magyarázatban kell kitérni.

Típusok:

NoFut: A nyelvben grammatikai értelemben nem létezik jövő idő (a jövő időnek nincsen grammatikailag elkülönülő megformáltsága).

1Fut: A nyelv egy grammatikailag megkülönböztetett jövő időt használ.

2Fut: A nyelv két grammatikailag megkülönböztetett jövő időt használ.

XDistFutA nyelv X számú grammatikailag megkülönböztetett jövő időt használ. (X helyére a konkrét szám írandó.)