Jelzői alárendelés szórendje

A jelzői alárendelés (kijelölő jelzői alakulat, relative clause) szórendje a fejfőnév és az alárendelt jelzői szerkezet egymáshoz viszonyított sorrendje, amennyiben ez megállapítható. A megállapíthatóság függ a jelzői alárendelés (kijelölő jelzői alakulat) típusától is. A belső fejközpontú (IntRel) és a fejismétlő (DblhdRel) típusoknál a szórendi típus automatikusan NoDWO, a korrelatív (KorrRel) automatikusan RelN, a hátravetett típusnál (AdjnRel) automatikusan NRel, úgyhogy a szórendi paraméter értékét tulajdonképpen csak a külső fejközpontú (ExtRel) típus esetében kell külön vizsgálattal megállapítani.

Típusok:

NoDWO: A nyelvben a fejfőnévnek és a neki alárendelt jelzői szerkezetnek nincsen domináns szórendje, mert ez vagy nem értelmezhető, vagy a nyelv több megoldástípust alkalmaz, amelyek között nincsen domináns.[1]

?DWO: A nyelvben a fejfőnév és a neki alárendelt jelzői szerkezet domináns szórendje objektív okokból nem állapítható meg.[2]

NRel: A jelzői alárendelő szerkezet mindig vagy dominánsan követi a fejfőnevet.

RelN: A jelzői alárendelő szerkezet mindig vagy dominánsan megelőzi a fejfőnevet.

 

[1] Az utóbbi esetben a magyarázó szövegben bemutatandó, hogy valójában milyen típusokat alkalmaz a nyelv.

[2] A legfőbb objektív ok, ha nem áll rendelkezésre elegendően hosszú és elegendően sokféle szöveg a statisztikai vizsgálat számára.