Határozói alárendelés mondatrendje

A határozói alárendelés mondatrendje azt mutatja meg, hogy egy alárendelő összetett mondatban a főmondat (Main clause, Main) általában megelőzi vagy követi-e az alárendelt mondatot (Subordinate clause, Sub). Ennek vizsgálatakor a feltételes alárendelést figyelmen kívül hagyjuk, mert a „ha” kezdetű alárendelt tagmondatok gyakran olyan nyelvekben is többnyire mondatkezdő helyzetekben vannak, amikor ez a többi határozói alárendelésre (például módhatározás, időhatározás) nem jellemző. Célszerű tehát ezt a paramétert a mert, amikor, miután, ahelyett hogy stb. jellegű alárendelt mondatok és főmondataik viszonyában vizsgálni.

Típusok:

SubMain: Az alárendelt mondat többnyire megelőzi a főmondatot.

MainSub: A főmondat többnyire megelőzi az alárendelt mondatot.

Ha a két mondatrend egyenlő gyakorisággal, illetve valószínűséggel előfordul, a két értéket & jellel összekötve tüntetjük fel. Ha mindkét mondatrend előfordul, de az egyik több fajta határozói alárendelés esetében, akkor ennek az értékéhez / jellel tesszük hozzá (jobb felől) a kevésbé jellemző értéket.