Határozói alárendelés mondatrendje (magyar)

SubMain: Az alárendelt mondat többnyire megelőzi a főmondatot.

MainSub: A főmondat többnyire megelőzi az alárendelt mondatot.


(1) el-men-t-em a bolt-ba kenyer-et ven-ni.

el-megy-pst-1sg a bolt-ill kenyér-acc vesz-inf

’Elmentem a boltba kenyeret venni.’


(2) el-ment-em a bolt-ba, mert kenyer-et akar-t-am ven-ni.

el-megy-pst-1sg a bolt-ill mert kenyér-acc akar-pst-1sg vesz-inf

’Elmentem a boltba, mert kenyeret akartam venni.’


(3) mert kenyer-et akar-t-am ven-ni,     el-men-t-em a bolt-ba.

mert kenyér-acc akar-pst-1sg vesz-inf   el-megy-pst-1sg a bolt-ill

’Mert kenyeret akartam venni, elmentem a boltba.’


A magyarban a határozói alárendelés kifejezhető igeneves szerkezettel (1), vagy összetett mondattal (2)–(3). Utóbbi esetben a főmondat megelőzheti (2), vagy követheti (3) a mellékmondatot. Az igeneves szerkezeteknél általában főmondat–mellékmondat a sorrend.

Author: 

F. Gulyás Nikolett