Eszköz- és társhatározás módja

A komitatívusz (társhatározó eset) társulást fejez ki, a kísért személy társát egy bizonyos cselekvésben. Az insztrumentálisz (eszközhatározó eset) olyan eszközt jelent, melyet egy agens a lexikai ige által jelölt cselekvés során használ egy bizonyos szituációban. A viszonyító morfémák lehetnek esetvégződések, adpozíciók stb. A nyelvek különböznek a tekintetben, hogy ezt a két funkciót egyformán jelölik-e.

Típusok:

Com=Instr: A komitatívusz és az insztrumentálisz jelölése nem különbözik egymástól.

ComNotInstr: A komitatívusz és az insztrumentálisz jelölése különbözik egymástól.[1]

MixComInstr: A komitatívusz és az insztrumentálisz jelölésére többféle eszköz van, ezek rendszerint mindkét funkcióra használhatók, de van legalább egy olyan variáns, amely csak az egyik funkciót jelölheti. [2]

 

[1] Abban az esetben is ezt állapítjuk meg, ha a különbség addicionális jellegű, például a kettő közül az egyiknél kötelező, a másiknál kizárt valamely adpozíció használata.

[2] Ilyen esetekben mindig megvizsgálandó, hogy a specifikusnak tekintett nyelvtani morféma valóban tekinthető-e kázusmorfémának (nem képző-e). A kérdés eldöntésének egyik lehetséges módja a disztribúció vizsgálata (ugyanolyan grammatikai környezetben léphet-e fel a kérdéses elem, mint a biztosan esetaffixumnak tartott morfémák).