Esetaffixumok számneveknél

A tőszámnevek adnominális (főnév melletti) szerepben a tulajdonságjelzőktől eltérően viselkedhetnek az esetalakok tekintetében, valamint sajátos módon ragozódhatnak pronominális (a melléjük értendő főnevet helyettesítő) ragozásukra nézve. Az adnominális számnév adott típusát a ’három’ (vagy annál nagyobb) számnév valamely függő eseti (például insztrumentáliszi) alakjának alapján állapítjuk meg.[1] Mivel a pronominális és az adnominális viselkedés két különböző tulajdonság, az alábbi értékek közül legalább kettő összekapcsolandó.[2]

Típusok:

NoCase: A nyelvben nincsen (a főneveknél sincsen) esetaffixáció.

NoPronNum: A nyelvben van esetaffixáció, de a számneveket nem használják pronominálisan. (A számnevek mellett kötelezően megjelenik a főnév vagy valamilyen főnévhelyettesítő.)

PronNum=NCase: A pronominális számnév ugyanúgy[3] ragozódik, mint a főnév, amelyet helyettesít.

PronNumNonN: A pronominális számnév más rendszerben ragozódik, mint a főnév, amelyet helyettesít.[4]

ProNumNoCase: A pronominális számnév nem ragozódik, ellentétben a főnévvel, amelyet helyettesít.

AdNumNoCase: Az adnominális számnév nem ragozódik. (Nincsen számnévi egyeztetés.)

AdNum=NCase: Az adnominális számnév ugyanúgy[5] ragozódik mint a főnév. (Teljes számnévi egyeztetés.)

AdNumNonNCase: Az adnominális számnév más rendszerben ragozódik, mint a főnév.[6]  (Részleges számnévi egyeztetés.)

Több érték együttes fennállása esetén & jellel összeköthetők, illetve / jellel, ha a két érték közül az egyik - az elöl álló  szerkezetileg domináns, de a másik is előfordul. A jelenség szöveges magyarázatot igényel.

 

[1] Kisebb, illetve nem függő esetben használt adnominális számnevek a többitől eltérően viselkedhetnek, ezt a szöveges magyarázatban tüntethetjük fel.

[2] Így például PronNum=NСase & AdNumNoCase olyan nyelvet jelent, amelyben az önállóan használt számneveket a főnévi ragozási rendszer szerint ragozzák, a főnév melletti helyzetben viszont a számnév nem ragozódik.

[3] Ezen nem az esetvégződések morfológiai azonossága értendő, hanem a megkülönböztetett esetek rendszere.

[4] Szöveges magyarázatban részletezendő.

[5] Ezen nem az esetvégződések morfológiai azonossága értendő, hanem a megkülönböztetett esetek rendszere.

[6] Szöveges magyarázatban részletezendő.