Disztributív számnevek

A tőszámnevekből kiindulva kialakítható kifejezések egyike a disztributív számnevek (distributive numerals, DN) alkalmazása. Az ilyen szerkezet azt fejezi ki, hogy a számnév által jelölt mennyiség többször, a szituációban szereplő entitások vagy momentumok mindegyikére nézve külön-külön értendő.

Szemantikailag tekintve az ilyen kifejezések két összetevője az ismétlődő tárgy és az ismétlődés értelmezője. Az ismétlődő tárgy (distributive share) annak a meghatározott számú[1] dolognak a megnevezése (számnév + névszói kifejezés), ami a szituációban így vagy úgy ismétlődően értelmezendő. Az ismétlődés értelmezője (distributive key) az a mondatrész, amely megmutatja, hogy milyen egységenként értendő az ismétlődés, például cselekvő személyenként vagy ismétlődő aktusonként.

Szintaktikai szempontból a disztributív számnév vagy egy főnév, vagy egy ige mint alaptag (főtag, fej, head) alárendeltje. Ha az alaptag főnév, a disztributív számnév ennek mennyiségjelzője, ha pedig ige, akkor mértékhatározója. [2]

Típusok:

NoDN: A nyelv nem ismeri a disztributív számneveket.

DN(N): Disztributív számnevek használata csakis főnévi[3] alaptag esetén.[4]

DN(V): Disztributív számnevek használata csakis igei alaptag esetén.[5]

Dupl(DN): A tőszámnév reduplikációja bármely alaptag esetén.

Dupl(DN)(N): A tőszámnév reduplikációja csakis főnévi alaptag esetén.

Dupl(DN)(V): A tőszámnév reduplikációja csakis igei alaptag esetén.

Pref(DN): A tőszámnévhez bármely alaptag esetén speciális prefixum(ok) társul(nak).

Pref(DN)(N): A tőszámnévhez csakis főnévi alaptag esetén speciális prefixum(ok) társul(nak).

Pref(DN)(V): A tőszámnévhez csakis igei alaptag esetén speciális prefixum(ok) társul(nak).

Suf(DN): A tőszámnévhez bármely alaptag esetén speciális szuffixum(ok) társul(nak).

Suf(DN)(N): A tőszámnévhez csakis főnévi alaptag esetén speciális szuffixum(ok) társul(nak).

Suf(DN)(V): A tőszámnévhez csakis igei alaptag esetén speciális szuffixum(ok) társul(nak).

WN(DN): Speciális szó a számnév előtt bármely alaptag esetén. (Lehet partikula vagy elöljáró is.)

WN(DN)(N): Speciális szó a számnév előtt csakis főnévi alaptag esetén. (Lehet partikula vagy elöljáró is.)

WN(DN)(V): Speciális szó a számnév előtt csakis igei alaptag esetén. (Lehet partikula vagy elöljáró is.)

 NW(DN): Speciális szó a számnév után bármely alaptag esetén. (Lehet partikula vagy névutó is.)

NW(DN)(N): Speciális szó a számnév után csakis főnévi alaptag esetén. (Lehet partikula vagy névutó is.)

NW(DN)(V): Speciális szó a számnév után csakis igei alaptag esetén. (Lehet partikula vagy névutó is.)

Mix: Vegyes megoldások: paradigmatikus kombinációk (különböző disztributív számnevek eltérő megoldással vagy ugyanazoké alternatív megoldásokkal); szintaktikai kombinációk (egyszerre több eljárás érvényesítése, például reduplikáció plusz szuffixáció); egyéb morfoszintaktikai eljárások, például affixum vagy adpozíció az alaptagon, cirkumfixáció, beékelő reduplikáció (interkaláció: az ismételt elemek közé például kötőszó kerül), halmozó reduplikáció (compounding strategy, az ismétlődő elemhez olyan kiegészülés járul, amely a szóval együtt maga is ismétlődik).[6]

 

[1] Ez a szám természetesen ’egy’ is lehet. Például Péter és Pál egy-egy bőröndöt hozott be.

[2] Például Péter és Pál egy-egy bőröndöt hozott be –  Péter egyesével hozta be a bőröndöket: az ismétlődő tárgy mindkét esetben az egy bőrönd, az ismétlődés értelmezője az első mondatban Péter és Pál (szintaktikailag a disztributív számnév ugyanakkor az ismétlődő tárgy mennyiségjelzője), a másodikban a behoz ige (szintaktikailag a disztributív számnév az ige mértékhatározója).

[3] Főnéven itt és a továbbiakban főnevet helyettesítő névmás is értendő.

[4] Ehhez az értékhez + jellel kapcsolandó a többi érték valamelyike, a NoDN és a DN(V) érték kivételével.

[5] Ehhez az értékhez + jellel kapcsolandó a többi érték valamelyike, a NoDN és a DN(N) érték kivételével.

[6] A részletek a szöveges magyarázatban tisztázandók. Ha a vegyes jelleg csak abban nyilvánul meg, hogy a nyelv főnévi és igei alaptag esetén különböző megoldásokat alkalmaz, akkor ez nem a Mix értékkel, hanem a különböző értékek & jellel való összekapcsolásával adható meg, például Dupl(DN)(N) & Suf(DN)(V).