Birtokos személyjelölők szintaktikai megoszlása főnévi birtokos mellett

Azon nyelvekben, amelyek a birtokos számát, személyét, nemét vagy osztályát  affixumokkal fejezik ki a birtokon,  ezeknek a használata gyakran szintaktikai alapon korlátozott.[1] Ennek típusai főnévi birtokos esetén:

NoPossAff: A nyelv nem alkalmazza a birtok affixálását.[2]

PossAff: A birtok affixálása (bármely megformáltságú) főnévi birtokos mellett kötelező.

GenPossNonaff: A birtok affixálása (bármely megformáltságú) főnévi birtokos mellett kizárt.[3]

GenAffPossNonaff1: Csak affixált főnévi birtokos esetén[4] kizárt a birtok affixálása, egyébként kötelező.

GenAffPossNonaff2: Csak affixált főnévi birtokos esetén kizárt a birtok affixálása, egyébként opcionális.

GenPossAff~Nonaff: Főnévi birtokos esetén a birtok affixálása mindig opcionális, vagy nem a főnévi birtokos megformálásának függvénye.

GenAffPossAff~Nonaff1: Csak affixált főnévi birtokos esetén opcionális a birtok affixálása, egyébként kizárt.

GenAffPossAff~Nonaff2: Csak affixált főnévi birtokos esetén opcionális a birtok affixálása, egyébként kötelező.

 

[1] Nem tévesztendő össze a szemantikai alapon történő korlátozással, melyet a „Birtokos személyjelölők szemantikai megoszlása” paraméter képvisel.

[2] A Birtokos kifejezés szerkezete főneveknél paraméter értéke ilyenkor nem lehet PossSuff, PossPref, PossSuffGenSuff, PossPrefGenPref, GenSuff & PossPrefSuff vagy GenPref & PossPreffSuff.

[3] Ez az érték csak akkor lehetséges, ha a nyelv névmási birtokos esetén legalább opcionálisan használ affixumokat a birtoknál, egyébként a nyelv NoPossAff típusú.

[4] A „csak affixált főnévi birtokos esetén” kitétel csak olyan nyelvekre értelmezhető, ahol a főnévi birtokos lehet affixált és affixálatlan is. Ahol a kettő közül csak az egyik lehetséges, a GenAff- kezdetű értékek nem fordulhatnak elő.