Univerzális kvantorok szórendje

Univerzális kvantoroknak azokat a jelzői szerepű általános névmásokat nevezzük, amelyek főnevek mellett, azokkal egy szerkezetet alkotva szerepelnek, és jelentésük ’minden’, ’mindegyik’.  Rendszerint prototípusai a jelzői szerepű kvantoroknak általában. Szórendjük kétféle lehet.

Típusok:

NoQuant: A nyelv nem használ univerzális kvantorokat.

QuantN: Az univerzális kvantor megelőzi a főnevet.

NQuant: Az univerzális kvantor követi a főnevet.

& jellel kapcsolhatjuk össze a második és a harmadik paraméterértéket, ha a nyelvben az univerzális kvantorok szórendje változó, és egyik sem tekinthető dominánsnak, / jellel pedig akkor, ha mindkettő előfordul, de az egyik (a jel előtt álló) a (szerkezetileg) domináns.