Személyes névmások kiegészítőként

Ez a paraméter azt a kérdést teszi fel, hogy ha a mondatban jelen van az agenst (alanyt) képviselő főnév, az adott nyelvben általában (tehát nem fókuszált helyzetben) megjelennek-e a korreferens önálló[1] személyes névmások is (personal pronouns, PP – nem minden nyelvben vannak ilyenek) az ige mellett (kvázi egyeztetésként, Agr).[2]

Típusok:

NoPP: A nyelvben nincsenek független alanyi személyes névmások.

PP=Agr: A főnévi alany mellett általában megjelenik a megfelelő személyű önálló személyes névmás is az alany szerepében.

PPNotAgr: A főnévi alany mellett általában nem jelenik meg a megfelelő személyű önálló személyes névmás az alany szerepében.

 

[1] A személyes névmás akkor tekinthető önállónak, ha van olyan használata, amelyben ige nélkül is felléphet (például válasz egy olyan típusú kérdésre, mint ki a legidősebb? ki van ott? vagy ki képes erre?), vagy ha a mondatban nincsen szigorúan az igéhez kötve (más szavak is megjelenhetnek közöttük). Egy nyelvben előfordulhat több személyes névmás is egyazon személyre, amelyek közül csak az egyik önálló, ilyenkor természetesen csak az utóbbit vesszük figyelembe.

[2] Nagyon fontos, hogy az önálló személyes névmást itt ne tévesszük össze a személyes névmás önállótlan, tulajdonképpen az igeragozás tartozékaként szereplő hangsúlytalan változatával.