Számjelölés típusa (főnevek)

A számjelölés típusa a főneveknél[1] a következő lehet:

NoNum: A nyelvben a főnevek nyelvtani száma sem szintaktikailag, sem morfológiailag nincsen jelölve.

NumW: A nyelvben a főnevek nyelvtani száma szintaktikailag jelölt, oly módon, hogy egy különálló szó (vagy annak hiánya) utal a főnév nyelvtani számára. Az ilyenek önálló szavak, melyeknek szórendje szabad, vagy kötelező ugyan, de a főnévtől/főnévi szintagmától független helyen. Lehetnek szintetikusak avagy poliexponenciálisak is (a többességen kívül más kategóriákat is kifejezhetnek, például egyeztetést).

NumKlit: A nyelvben a főnevek nyelvtani számát klitikumok jelölik. Ezek olyan morfémák, amelyek az egész főnévi szintagmához – például annak bármely szófajú első szavához –, illetve fonetikailag a főnévi szintagmát közvetlenül megelőző/követő bármely szóhoz simulnak. Lehetnek szintetikusak avagy poliexponenciálisak is (a többességen kívül más kategóriákat is kifejezhetnek, például egyeztetést).

NumRedupl: A nyelvben a főnevek nyelvtani számát a főnév teljes reduplikációja jelöli.

NumPartRedupl: A nyelvben a főnevek nyelvtani számát részleges (a főnév első vagy utolsó szótagjára vonatkozó) reduplikáció jelöli.

NumTon: A nyelvben a főnevek nyelvtani számát a főnév tonális változtatása jelöli.

NumIntrofl: A nyelvben a főnevek nyelvtani száma morfológiailag jelölt, mégpedig belső flexió segítségével.

NumPrefAn: A nyelvben a főnevek nyelvtani száma morfológiailag jelölt, mégpedig prefixáció segítségével, ahol is a prefixumok analitikusak (monoexponenciálisak, azaz csak a számot jelölik).

NumPrefSynt: A nyelvben a főnevek nyelvtani száma morfológiailag jelölt, mégpedig prefixáció segítségével, ahol is a prefixumok szintetikusak (poliexponenciálisak, azaz a számon kívül más grammatikai tartalmat – például esetet – is jelölnek).[2]

NumSuffAn: A nyelvben a főnevek nyelvtani száma morfológiailag jelölt, mégpedig szuffixáció segítségével, ahol is a szuffixumok analitikusak (monoexponenciálisak, azaz csak a számot jelölik).

NumSuffSynt: A nyelvben a főnevek nyelvtani száma morfológiailag jelölt, mégpedig szuffixáció segítségével, ahol is a szuffixumok szintetikusak (poliexponenciálisak, azaz a számon kívül más grammatikai tartalmat – például esetet – is jelölnek).[3]

Többféle jelölés esetén & (egyenrangúan előfordulnak) vagy / (az elöl álló a szerkezetileg domináns) jellel egyesíthető több érték is, magyarázattal a szöveges kifejtésben.

 

[1] Hozzáértendő: és a nem-személyes névmásoknál. Prototípusnak a többes szám jelölését vesszük.

[2] Ha egy nyelvben van esetrendszer, és a többes számban a nem-alanyesetek morfémái szintetikusak (poliexponenciálisak), akkor az ezektől különböző többes szám alanyesetet is ilyennek tekintjük.

[3] Ha egy nyelvben van esetrendszer, és a többes számban a nem-alanyesetek morfémái szintetikusak (poliexponenciálisak), akkor az ezektől különböző többes szám alanyesetet is ilyennek tekintjük.