Sorszámneves szintagma szórendje

Sorszámnévnek (ordinal numerals, Ord) azokat a számneveket nevezzük, amelyek jelzői funkcióban egy halmaz tagjának a sorrendi helyét jelölik ki a halmaz többi eleméhez viszonyítva. A sorszámneves szintagma szórendje a számnév elhelyezkedése alapján kétféle lehet.

Típusok:

OrdN: A sorszámnév megelőzi a főnevet (főnévi szintagmát)

NOrd: A sorszámnév követi a főnevet (főnévi szintagmát)

A fenti típusok & jellel egyesíthetők, ha a nyelv egyenrangúan két típust képvisel, illetve / jellel, ha a jel előtti típus domináns, de a jel utáni megoldás is előfordul.