Perfektum

Perfektumnak[1] („megelőzőségi” vagy „korábbisági” formának)  az ige azon specifikus grammatikai alakját nevezzük (ha van ilyen specifikus alak), amely azt fejezi ki, hogy egy cselekvés előbb történt meg, mint a referenciális (múlt, jelen vagy jövő) idő, de kihatással van arra, vagy a referenciális időben valamilyen értelemben továbbra is fennáll. Kétféle használata van: 1. a rezultatív, amely azt fejezi ki, hogy egy egyszeri múltbeli cselekvés egy jelenben fennálló állapotot hozott létre,[2] 2. experientális, amely azt fejezi ki, hogy egy esemény legalább egyszer előfordult a múltban, és ez valamilyen értelemben jellemző a referenciális időbeli állapotra.[3] Ezenkívül ugyanez a forma gyakran kifejez univerzális avagy a fennálló állapotra vonatkozó jelentést,[4] evidenciális jelentést,[5] egyes nyelvekben közelmúltban történt eseményt. A perfektum igen gyakran perifrasztikusan formálódik.

Típusok:

NoPfm: A nyelvben nincsen speciális igeforma a „megelőzőségi” jelentés kifejezésére.

PfmEsse: A perfektumot kifejező speciális igeforma a létigével (kopulával) alkotott perifrasztikus szerkezet, vagy arra vezethető vissza.

PfmHabeo: A perfektumot kifejező speciális igeforma a birtoklást kifejező igével alkotott perifrasztikus szerkezet, vagy arra vezethető vissza.

PfmMixAux: A perfektumot kifejező speciális igeforma egyes igéknél a létigével (kopulával), más igéknél a birtoklást kifejező igével alkotott perifrasztikus szerkezet, vagy arra vezethető vissza.[6]

PfmW: A nyelv a perfektum kifejezésére ’már’ vagy ’befejez’ jelentésű önálló, de erre a funkcióra grammatikalizálódott szavakat használ.[7]

 

[1] Nem tévesztendő össze a perfektív igeszemlélettel.

[2] Például ellopták a pénztárcámat.

[3] Például láttam már rosszabb dolgokat is.

[4] Például három éve lakom itt.

[5] Például ittál!

[6] Az esse és habeo típusú perfektumok megoszlását a szöveges magyarázatban tisztázzuk.

[7] Fontos kritérium, hogy grammatikalizálódott szavakról van szó (önálló határozószók vagy más körülírások esetén nincsen szó grammatikai perfektumról). A részletek a szöveges magyarázatban tisztázandók.