Parapasszív szerkezetek

Parapasszív szerkezet (parapassive construction, Parapass) csak olyan, többnyire (legalább részlegesen) nominatív típusú nyelvekben fordul elő, amelyek ismerik a kanonikus avagy standard passzív szerkezetet is.[1] A parapasszív mondatok igealakja morfológiai megformáltsága tekintetében megegyezik a passzív mondatokéval, csakhogy intranzitív igéből van képezve.[2] Ha a parapasszív igének egyetlen kötelező főnévi kiegészítése (argumentuma) van (egyszerű avagy monoparapasszív szerkezet), ennek megformálása lehet azonos akár az aktív, akár a passzív mondatszerkezet agensével. Előfordulhat, hogy az ilyen szerkezet kiegészíthető egy második főnévvel is (bővített avagy diparapasszív szerkezet). Ez a második főnév ilyenkor mintegy ok- vagy eredethatározóként működik, de lényegében agenst fejez ki. (Így hát a mondatban ilyenkor szemantikai értelemben két agens van, az egyik az intranzitív igéé, a másik az intranzitív ige és annak alanya által együttesen kifejezett történés előidézője.) Ez a második főnév állhat a passzív mondat agensének megfelelő alakban (ilyenkor az első főnév rendszerint az aktív mondat agensének alakjában áll), vagy ettől eltérő alakban.

Típusok:

NoParapass: A nyelv nem ismeri a parapasszív szerkezeteket.[3]

MonoParapassAkt: A nyelvben van monoparapasszív szerkezet (= főnév + intranzitív igéből képzett passzív igealak), és a főnév ilyenkor ugyanolyan formában áll, mint az aktív mondatok agense.

MonoParapassPass: A nyelvben van monoparapasszív szerkezet (= főnév + intranzitív igéből képzett passzív igealak), és a főnév ilyenkor ugyanolyan formában áll, mint a passzív mondatok agense.[4]

DiParapassPass: A nyelvben van diparapasszív szerkezet (= két főnév + intranzitív igéből képzett passzív igealak), a szituáció egészének agense (a „második főnév”) ugyanolyan formában áll, mint a passzív mondatok agense.[5]

DiParapassElse: A nyelvben van diparapasszív szerkezet (= két főnév + intranzitív igéből képzett passzív igealak), a szituáció egészének agense (a „második főnév”) más formában áll, mint a passzív mondatok agense.[6]

A NoParapass érték kivételével két paraméterérték összekapcsolható & jellel, ha a nyelv egyenrangúan használ kétféle szerkezetet, illetve / jellel, ha a két paraméterérték közül az elöl álló (szerkezetileg) dominánsnak tekinthető (több igeidőben/aspektusban/módban jelenik meg).

 

[1] Lásd a Passzív szerkezetek paramétert.

[2] A parapasszív terminus részleges átfedést mutat az angol leíró grammatikákban használatos pszeudopasszív kifejezéssel, amely azonban bizonyos, tranzitív igékkel alkotott szerkezeteket is ezzel a névvel illet. Ugyanezért a parapasszív szerkezet nem tévesztendő össze az ergatív nyelvek antipasszív szerkezetével sem, amelynek állítmánya ugyancsak mindig tranzitív ige.

[3] Ha a Passzív szerkezetek paraméter értéke NoPass, akkor itt csak ez az érték szerepelhet. Ugyanakkor természetesen ez az érték jellemző azokra a nyelvekre is, amelyek ismerik a passzív, de nem ismerik a parapasszív szerkezeteket.

[4] Ne tévesszük össze a passzív mondatok alanyával, amely azon mondatoknak nem agense, hanem patiense.

[5] Szöveges magyarázatban és példákkal bemutatandó, hogy milyen alakban áll ilyenkor az intranzitív ige agense (az „első főnév”).

[6] Szöveges magyarázatban és példákkal bemutatandó, hogy milyen alakban áll ilyenkor az intranzitív ige agense (az „első főnév”).