Melléknév mint főnév

Egyes nyelvekben a (jelentéstanilag meghatározható) melléknevek és főnevek morfológiailag azonos módon viselkednek, illetve formálisan meg sem különböztethetők. Más nyelvekben világosan megkülönböztethető szófajok. A melléknév mint főnév paramétert a melléknév jelzői (nem önálló, nem főnevet helyettesítő) szerepében kell megítélni.

Típusai:

AdjNotNMorph: A jelzői szerepű melléknevek morfológiai értelemben nem főnevek, nem mutatják fel a főnevek morfológiáját (például nem jelölik a szám, eset, nem kategóriáit).

Adj=NMorph: A jelzői szerepű melléknevek morfológiai értelemben főnevek, hasonló morfológiájuk van (például szám, eset, nem).

Adj=NNoMorph: A jelzői szerepű melléknevek morfológiai értelemben főnevek, és ugyanúgy ragozhatatlanok, mint azok.

Vegyes megoldások esetében & jellel összekapcsolhatók a kódértékek, ha közülük több is jellemző a nyelvben, / jellel, ha ezek egyike (szerkezetileg) domináns (elöl a domináns).