Kiegészítendő kérdések szórendje

Kiegészítendő kérdésen (content question) olyan kérdő kifejezést tartalmazó kérdő mondat értendő, amelyre nem lehet igennel vagy nemmel felelni. A kiegészítendő kérdés alapszórendjét olyan tranzitív igét tartalmazó kérdő mondatokban állapítjuk meg, amelyek a tranzitív igén (v) és annak alanyán (szubjektum, agens, S) kívül teljes főnévvel tartalmazzák az O (tárgy, patiens, P) kategóriát is (más szóval amelyek az S-től, V-től és O-tól különböző mondatrészekre kérdeznek rá[1]). Ha a mondatban van segédige (auxiliary, Aux), ennél a paraméternél ezt tekintjük V-nek (a főigével ilyenkor nem foglalkozunk), segédige hiányában a V az önálló igét jelenti.Szórenden e három összetevő relatív szórendjét értjük (a kérdő kifejezésre és egyéb köztes elemekre nem vagyunk tekintettel). Ha több szórend lehetséges, ezek közül a legsemlegesebb változatot tekintjük mérvadónak.

Típusok:

NoBWO: A nyelvben általában sem állapítható meg alapszórend.[2]

SV~O: A kiegészítendő kérdés alapszórendjében az S, V, O kategóriák közül az S és az V relatív sorrendje SV módon rögzített, de az O-nak a hozzájuk viszonyított elhelyezkedése változó.[3]

VS~O: A kiegészítendő kérdés alapszórendjében az S, V, O kategóriák közül az S és az V relatív sorrendje VS módon rögzített, de az O-nak a hozzájuk viszonyított elhelyezkedése változó.

SO~V: A kiegészítendő kérdés alapszórendjében az S, V, O kategóriák közül az S és az O relatív sorrendje SO módon rögzített, de az V -nek a hozzájuk viszonyított elhelyezkedése változó.

OS~V: A kiegészítendő kérdés alapszórendjében az S, V, O kategóriák közül az S és az O relatív sorrendje OS módon rögzített, de az V -nek a hozzájuk viszonyított elhelyezkedése változó.

VO~S: A kiegészítendő kérdés alapszórendjében az S, V, O kategóriák közül az V és az O relatív sorrendje VO módon rögzített, de az S-nek a hozzájuk viszonyított elhelyezkedése változó.

OV~S: A kiegészítendő kérdés alapszórendjében az S, V, O kategóriák közül az V és az O relatív sorrendje OV módon rögzített, de az S-nek a hozzájuk viszonyított elhelyezkedése változó.

VSO: A kiegészítendő kérdés alapszórendje VSO.

SVO: A kiegészítendő kérdés alapszórendje SVO.

SOV: A kiegészítendő kérdés alapszórendje SOV.

VOS: A kiegészítendő kérdés alapszórendje VOS.

OVS: A kiegészítendő kérdés alapszórendje OVS.

OSV: A kiegészítendő kérdés alapszórendje OSV.

 

[1] Ilyen mondatok lehetnek például a hol?, mikor?, mivel?, hogyan?, miért?, mi alatt?, mi nélkül? stb. típusú kérdő kifejezést tartalmazó (de nem a ki?, mi?, kit?, mit? kérdő kifejezést tartalmazó) kérdő mondatok.

[2] Ide tartoznak azok a nyelvek is, amelyeknek esetében már az S és az O azonosítása is problematikus lehet, mivel csak a szövegkörnyezet dönti el, hogy az ige két kötelező kiegészítése közül melyik melyik (vagyis minden háromtagú szerkezet izoláltan véve kétértelmű). Ilyen nyelv például a fidzsi (Boumaa Fijian).

[3] Ha eközben a harmadik kategória – itt az O – a három lehetséges helyzet (a két rögzített összetevő előtt, között vagy után) közül csak két pozíciót foglalhat el, erre a szöveges kommentárban hívjuk fel a figyelmet. Ugyanez vonatkozik minden olyan típusra, amelynek paraméterérték-szimbóluma (kódja) ~ jelet tartalmaz.