Jelzős szerkezetek szórendje

Ez a paraméter a minőségjelzős szerkezetek szórendjére vonatkozik (tehát nem érinti a számnévi és birtokos jelzős, valamint a jelzői alárendelő szerkezeteket). Prototípusa az alakra, méretre vagy színre vonatkozó melléknév + főnév szerkezet, olyan mondatban, ahol egyikük sem állítmány.

Típusok:

AdjN: A jelző megelőzi a jelzett szót.

NAdj: A jelző követi a jelzett szót.

AdjNWbetween: A jelző megelőzi a jelzett szót, de közöttük kötelezően megjelenik egy segédszó is.

AdjNWoutside: A jelző megelőzi a jelzett szót, de a jelzős szerkezet előtt vagy után kötelezően megjelenik egy segédszó is.

NAdjWbetween: A jelző követi a jelzett szót, de közöttük kötelezően megjelenik egy segédszó is.

NAdjWoutside: A jelző követi a jelzett szót, de a jelzős szerkezet előtt vagy után kötelezően megjelenik egy segédszó is.

A fenti típusok & jellel egyesíthetők, ha a nyelv egyenrangúan két típust képvisel, illetve / jellel, ha a jel előtti típus domináns, de a jel utáni megoldás is előfordul.