Jelzők egyeztetése

Jelzők egyeztetésén alárendelt, adnominális helyzetben, azaz a jelzős szintagmában (jelzői szerkezetben) fellépő, tulajdonságot kifejező mellékneveknek a jelzett főnévvel (fejfőnévvel) osztályban (grammatikai nemben), számban, esetben, vagy ezek közül legalább az egyikben való kötelező egyeztetését értjük. Prototipikusnak a nagyságot, alakot, színt jelentő mellékneveket tekintjük, a főnévvel való egyeztetést pedig függő esetekben figyeljük meg.[1]

Típusok:

NoAgrCat: A nyelvben nincsen sem osztály (nem), sem szám, sem esetkategória, így jelző és jelzett szó egyeztetése nem lehetséges.

NoAgr: A nyelvben az osztály (nem), szám és eset kategóriája közül legalább egy jelen van, de a jelzőt és jelzett szót semmilyen adnominális szerkezetben nem egyeztetik.

NoAdjAgr: A nyelvben egyéb adnominális szerkezetekben van egyeztetés,[2] a jelzői szerkezet melléknévi részét azonban nem egyeztetjük a jelzett főnévvel.

AdjAgr: A jelzői szerkezet melléknévi része minden lehetséges (a főneveknél kifejeződő) grammatikai kategória tekintetében egyeztetve van a fejfőnévvel.

AdjNumAgr: A jelzői szerkezet melléknévi része több, a főnévre jellemző, elvben egyeztethető kategória közül csak a szám tekintetében van egyeztetve a fejfőnévvel.[3]

AdjCaseAgr: A jelzői szerkezet melléknévi része több, a főnévre jellemző, elvben egyeztethető kategória közül csak az eset tekintetében van egyeztetve a fejfőnévvel.

AdjClassAgr: A jelzői szerkezet melléknévi része több, a főnévre jellemző, elvben egyeztethető kategória közül csak az osztály, illetve a grammatikai nem tekintetében van egyeztetve a fejfőnévvel.

AdjNumAdjCaseAgr: A jelzői szerkezet melléknévi része több, a főnévre jellemző, elvben egyeztethető kategória közül csak a szám és az eset tekintetében van egyeztetve a fejfőnévvel.[4]

 

[1] Ha a paraméter lehetséges értékei közül egy nyelvre több is jellemző, az értékeket & jellel kapcsolhatjuk össze (a paradigmában tekintett) egyenlő mértékű előfordulás esetén, illetve / jellel, ha az első érték (szerkezetileg) domináns, de a második is előfordul. Így például AdjAgr & AdjNumAgr olyan nyelvet jelentene, melyben a minden tekintetben, illetve csak a szám tekintetében történő egyeztetés (a paradigma különböző eseteit tekintve) egyenlő gyakorisággal fordul elő, AdjAgr / AdjNumAgr pedig olyat, ahol egyes, strukturálisan korlátozott esetekben a melléknév alakja csak a főnév számára utal, a pontos esetalakjára nem.

[2] Értsd: az osztály (nem), szám, eset kategóriái közül legalább az egyik tekintetében. (Ilyen egyéb adnominális szerkezetek lehetnek például a mutató névmási szerkezetek.)

[3] Ide sorolandó minden olyan eset is, amelyben a melléknévi jelző kötelezően valamilyen módosult alakba kerül ugyan a főnév adott esetalakja mellett, de a melléknévi alak önmagában csak a számot fejezi ki, az esetet nem.

[4] Ennek az értéknek a mintájára további paraméterértékek is képezhetők, például AdjNumAdjClassAgr egy olyan nyelvre utal, melyben a jelző csak számban és osztályban (nemben) egyezik a jelzett szóval, de esetben nem.