Jelzői hasonlítás szórendje

A melléknév (Adj), a középfok jele (M) és a hasonlítási etalon (amivel összehasonlítunk valamit, összehasonlítási alap, standard, St) szórendje a jelzői szerepű (azaz szintaktikailag egy főnévnek alárendelt) melléknévi hasonlító szerkezetekben különböző lehet a nyelvekben (és egy nyelven belül is különbözhet ugyanennek a szerkezetnek az állítmányi szerepben vett szórendjétől, amit itt nem vizsgálunk).[1] Ha a nyelvben a hasonlítási etalonnak többféle jelölési módja is van, ilyenkor azt a változatát tekintjük, amely morfológiailag szintetikusabb.[2] Egyes nyelvekben a középfoknak nincsen morfológiai jele.

Típusok:

StAdj:  Etalon – melléknév (a nyelv a középfokot külön nem jelzi).

AdjSt:  Melléknév – etalon (a nyelv a középfokot külön nem jelzi).

StMAdj:  Etalon – középfok – melléknév.

StAdjM:  Etalon – melléknév – középfok.

AdjMSt:  Melléknév – középfok – etalon.

AdjStM:  Melléknév – etalon – középfok.

MStAdj:  Középfok – etalon – melléknév.

MAdjSt:  Középfok – melléknév – etalon.[1] Állítmányi szerepben van a hasonlító szerkezet, ha a melléknév – kopulával vagy anélkül – egy főnévi alany (comparee, hasonlított) predikátuma, például (a fa) magasabb a háznál. Jelzői szerepben van a hasonlító szerkezet, ha a melléknév egy főnév jelzője, például a háznál magasabb (fa).

[2] Tehát a preferenciasorrend: affixális megoldás ([magasabb] a háznál) > adpozíciós megoldás ([magasabb] a házhoz mérten) > kötőszavas megoldás  ([magasabb,] mint a ház); más szóval a balról jobbra számított első olyan megoldást tekintjük, amely a nyelvben létezik. (Ha ellentmondás van a formális preferencia és a nyelvhasználatilag domináns megoldás között, válasszuk a formálisan preferált eljárást, de a szöveges kommentárban jelezzük a nyelvhasználatbeli másodlagosságát.)