Határozatlan artikulus szórendje

A határozatlan artikulus – amennyiben önálló szó vagy affixum – elhelyezkedhet a főnév előtt vagy után.

Típusok:

NoIndefArt: A nyelv nem használ határozatlan artikulust.

IndefN: A határozatlan artikulus megelőzi a főnevet (főnévi szintagmát).

NIndef: A határozatlan artikulus követi a főnevet (főnévi szintagmát).