Határozatlan artikulus státusa

A határozatlan artikulus olyan, a főnévvel együtt fellépő morféma, amely jelzi, hogy a főnév pragmatikusan határozatlan, azaz a hallgató által konkrétan nem ismert entitást vagy bármely, a megnevezetthez hasonló entitást jelöl.

Típusok:

NoArt: A nyelvben egyáltalán nincsenek artikulusok.

NoIndefArt: A nyelvben nincsen határozatlan artikulus.

Indef=Num: Az ’egy’ számnévvel megegyező határozatlan artikulus.[1]

Indef~Num: Az ’egy’ számnévvel meg nem egyező, de azzal felismerhetően etimológiai összefüggésben álló, attól elkülönülve lexikalizálódott határozatlan artikulus.

IndefNotNum: Az ’egy’ számnévtől különböző határozatlan artikulus.

Indef=Aff: Határozatlanságot kifejező affixum a főnéven.

IndefArt=NonDefArt: A határozatlanság a nem-határozottsággal egyenértékű, azaz a nyelvben nincsen határozatlan artikulus, de van határozott, és annak hiánya jelzi a határozatlanságot.[2]

+DoubleIndef: Kiegészítő utalás arra, hogy a nyelv funkcionális különbséget tesz a határozatlan artikulus használata és elhagyása között, például a specifikálatlanság és a generikus használat elkülönítésére. Ez az érték csak az Indef=Num, IndefNotNum és az Indef=Aff értékek valamelyikével együtt használható.[3]

 

[1] Ilyenkor a számnévi és az artikulusi használat egybeeshet, és a két jelentés nem, vagy csak hangsúllyal különböztethető meg. Az is előfordul, hogy a két használat között szintaktikai (szórendi) különbség lép fel. Használata lehet kötelező vagy fakultatív. Gyakran közelebbi vizsgálatot igényel, hogy a számnév tulajdonképpeni vagy artikulusi jelentésében szerepel egy kifejezésben. Minderre ki lehet térni a szöveges kommentárban.

[2] Gyakran azonban a határozott artikulus hiánya a határozatlanság helyett nem-egyértelműséget eredményez, ilyenkor helyesebb a nyelvet a NoIndefArt típusba sorolni. Ha azonban a nyelvben hármas jelölés van, tehát a határozott artikulus hiánya a határozatlan artikulussal is szemben áll, akkor az az Indef=Num, IndefNotNum vagy Indef=Aff értéket kell tulajdonítani a nyelvnek, kiegészítve a +DoubleIndef értékkel.

[3] A magyar nyelv például az Indef=Num + DoubleIndef értékkel jellemezhető, vö. fát vág ↔ egy  fát vág ↔ vágja a  fát.