Grammatikai nemek (osztályok) száma

Grammatikai főnévosztályozás (genus-rendszer) akkor van egy nyelvben, ha vannak benne olyan különböző egyeztetési módok, amelyek végső soron a főnevek osztályaitól függenek.[1] Az egyeztetés érintheti az igéket, mellékneveket, determinánsokat, számneveket, fókuszpartikulákat. Vannak nyelvek, amelyekben csak az anaforikus névmások különbsége a genusrendszer alapja.[2]

Típusok:

NoGns: A nyelv nem ismeri a grammatikai nemnek (a főnevek grammatikai osztályokba sorolásának) kategóriáját.

Gns2: A nyelv a főnévvel való egyeztetés szempontjából 2 genust különböztet meg.

Gns3: A nyelv a főnévvel való egyeztetés szempontjából 3 genust különböztet meg.

Gns4: A nyelv a főnévvel való egyeztetés szempontjából 4 genust különböztet meg.

Gns+4: A nyelv a főnévvel való egyeztetés szempontjából 5 vagy annál több genust különböztet meg.

 

[1] Másszóval egy főnév nemének (osztálybasoroltságának) meglétét és minéműségét csak a főnéven kívül lehet megállapítani (önmagában a végződése például nem bizonyíték). Egyeztetés nélkül az sem bizonyíték, ha vannak férfiakat és nőket megkülönböztető szópárok, akár különböző tövekből, akár szóképzés révén. A grammatikai nem (osztálybasoroltság) nem tévesztendő össze az osztályozószavakkal sem (classifiers, például hét fej káposzta), hiszen ilyenkor nincs szó egyeztetésről.

[2] Ilyen például az angol, de ez a változat valójában nagyon ritka.