Funkciójelölés főneveknél (A)

Esetkonfigurációnak (case marking alignment) az esetjelölés (esetkiosztás) rendszereit nevezzük az intranzitív és tranzitív igék kötelező kiegészítései tekintetében. Esetjelölésen itt esetjelölő affixumok vagy adpozíciók (elöljárók vagy névutók) alkalmazását értjük az igék kötelező bővítményein. Olyan mondatokat vizsgálunk, amelyben az agens a topik, és a mondat többi része az új információ. A vizsgált mondattani funkciók az S, az A és a P. Az S az intranzitív ige egyetlen kötelező kiegészítése, az A a tranzitív ige inkább agens jellegű (tudatos, aktív cselekvőt kifejező), a P ugyanennek kevésbé agens (inkább patiens, a cselekvés által érintett entitást kifejező) jellegű kötelező kiegészítése.[1] A kérdés, amelyet felteszünk, hogy az adott nyelv milyen eszközzel jelöli az A funkciót a főnevek esetében.[2]

Típusok:

Neutr: Neutrális esetjelölés: a nyelv az S, az A és a P funkciókat testes módon nem jelöli.

NoAMark: Az A funkciót a nyelv nem jelöli, míg az S és P funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv az A funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)[3]

AAff: Az A funkciót a nyelv affixummal (prefixummal vagy szuffixummal) jelöli.

AAdp: Az A funkciót a nyelv adpozícióval (prepozícióval vagy posztpozícióval) jelöli.

Amennyiben a nyelvben kétféle jelölés is lehetséges, két paradigmaérték & jellel összekapcsolható. / jellel kapcsolunk össze két paradigmaértéket, ha a nyelvben a jel előtti érték a (szerkezetileg) domináns, de a jel utáni is előfordul.

 

[1] A kötelező kiegészítés nélküli (nulla valenciás) intranzitív, illeve a három kötelező kiegészítéssel álló (ditranzitív) tranzitív igéket ennél a paraméternél nem vesszük figyelembe. S például a fiú alszik vagy a fiú úszik mondatban a fiú funkciója. A a vadász megölte a medvét mondatban a vadász, P a medve funkciója.

[2] Azt a kérdést, hogy az adott jelölés kizárólag az A funkcióra vonatkozik-e vagy sem, itt nem vesszük figyelembe (tehát nem döntjük el, hogy nominatívuszról, ergatívuszról vagy más esetről van szó).

[3] Nem tévesztendő össze a Neutr értékkel, ahol nem zéró morfémáról, hanem jelöletlenségről van szó.