Főnévi függő határozó szórendje

Főnévi függő határozón (a kódban X-szel jelölve) olyan főnevet vagy főnévi szerkezetet értünk, amely hely-, idő- vagy módhatározó szerepét tölti be a mondatban. Ide tartoznak a függő esetalakot vagy/és adpozíciót tartalmazó főnévi szerkezetek. Ezeknek az alapszórendben[1] elfoglalt helyét tranzitív igéket tartalmazó mondatokban határozzuk meg, mégpedig úgy, hogy az Alapszórend (S, V, O) paraméterben megadott értékhez hozzárendeljük a főnévi függő határozó sorszámát. 1. helynek az alapszórend első tagja előtti, 2.-nak az alapszórend első és második tagja közötti helyzetet nevezzük, és így tovább.

Típusok:

NoBWO: A nyelvben nem állapítható meg alapszórend.[2]

X1: A főnévi függő határozó megelőzi az alapszórend első elemét. (Tehát például SVO alapszórend esetén a főnévi függő határozó alapszórendje XSVO, SOV esetén XSOV stb.)

X2: A főnévi függő határozó követi az alapszórend első, és megelőzi a második elemét. (Tehát például SVO alapszórend esetén a főnévi függő határozó alapszórendje SXVO, SOV esetén SXOV stb.)

X3: A főnévi függő határozó követi az alapszórend második, és megelőzi a harmadik elemét. (Tehát például SVO alapszórend esetén a főnévi függő határozó alapszórendje SVXO, SOV esetén SOXV stb.)

X4: A főnévi függő határozó követi az alapszórend harmadik elemét. (Tehát például SVO alapszórend esetén a főnévi függő határozó alapszórendje SVOX, SOV esetén SOVX stb.)

Ha két paraméterérték a nyelvre egyaránt jellemző, & jellel összekapcsolhatjuk őket. Ha két fennálló lehetőség közül az egyik domináns, / jellel kapcsoljuk össze őket (a / előtti a domináns). A NoBWO értéket értelemszerűen semmivel sem lehet összekapcsolni.

 

[1] Ennek meghatározását lásd az Alapszórend (S, V, O) paraméternél.

[2] Erre nézve lásd az Alapszórend (S, V, O) paraméternél írottakat.