Esetaffixumok igéknél

Egyes névszói esetragozással rendelkező nyelvekben az esetaffixumok közvetlenül[1] hozzájárulhatnak igei tőhöz vagy ragozott igealakhoz (verbum finitumhoz).[2]

Típusok:

NoCase: A nyelvben egyáltalán nincsen esetragozás

NoVCase: A nyelvben van névszói esetragozás, de az esetaffixumok sohasem járulhatnak közvetlenül igei tövekhez vagy ragozott (finit) igealakhoz.

VCase: A nyelvben van névszói esetragozás, egyes esetaffixumok közvetlenül igei tövekhez is járulhatnak, de finit igealakokhoz nem.

VFCase: A nyelvben van névszói esetragozás, egyes esetaffixumok közvetlenül finit igealakokhoz is járulhatnak, de igei tövekhez nem.

VCaseVFCase: A nyelvben van névszói esetragozás, egyes esetaffixumok közvetlenül járulhatnak finit igealakokhoz és igei tövekhez.

 

[1] Az igét névszóvá alakító szuffixum nélkül, ide értve az igenévképzőket is.

[2] Ha így áll a dolog, ezt szöveges magyarázatban mindig részletezni kell.