Birtokos személyjelölők szemantikai megoszlása

Azon nyelvekben, amelyek a birtokos számát, személyét, nemét vagy osztályát  affixumokkal fejezik ki a birtokon, gyakran szemantikai alapon korlátozzák ezeknek a használatát.[1] Ennek típusai:

NonPossAff: A nyelv nem használ birtokos személyjelölőket a birtokon.

PossAff: A birtokon a személyjelölő affixum a birtok bármely jelentése esetén kötelezően megjelenik.

PossAff~NonAff: A birtokon a személyjelölő affixum a birtok bármely jelentése esetén opcionálisan megjelenhet.

PossAff(NonAff)A nyelv általában kötelezően használ birtokos személyjelölő affixumokat, de ezek használata a birtok bizonyos jelentése esetén opcionális.

PossPrefSuff: A birtokon a személyjelölő affixum a birtok bármely jelentése esetén megjelenik, de az elidegeníthetetlen, illetve elidegeníthető tulajdon közül az egyiknél prefixumok, a másiknál szuffixumok formájában.[2]

PossAffInal1: Az affixumok csak az elidegeníthetetlen tulajdont jelzik, beleértve a rokonságneveket és a testrészeket.

PossAffInal2: Az affixumok csak az elidegeníthetetlen tulajdont jelzik, de ehhez a rokonságneveken és a testrészeken kívül további lexikai készlet is csatlakozik.[3]

PossAffInal3: Az affixumok csak az elidegeníthetetlen tulajdont jelzik, de a rokonságnevekre és a testrészekre két külön affixumkészlet van.

PossAffInal4: Az affixumok csak a testrészek megnevezésénél jelennek meg.

PossAffRel: A birtokos jelölés módjai a személy–szám kombinációk függvényében változnak.[4]

Paraméterértékek együttes meglétére egy nyelvben & jellel való összekapcsolásukkal utalhatunk, ha közülük az egyik (szerkezetileg) domináns, akkor ahhoz / jellel kapcsoljuk a másik paraméterértéket.

 

[1] Nem tévesztendő össze a szintaktikai alapon történő korlátozással, melyet a „Birtokos személyjelölők szintaktikai megoszlása…” paraméterek képviselnek.

[2] Hogy melyik esetben melyik affixumfajta jelentkezik, azt a szöveges magyarázatban tisztázhatjuk.

[3] A határok szemantikailag gyakran nem világosak. A használat esetenként lexikalizált, akár szinonimák is tartozhatnak különböző birtokosjelölési típusba.

[4] Például csak egyes számú birtokos esetén használnak affixumokat.