Birtokképző főnevek

Sok olyan nyelvben, amelyben a birtokos szerkezetekben főtagi jelölés (= birtokos személyjelezés) van, bizonyos főnevek ki vannak zárva a birtokos személyjelezésből (ezek a birtokolhatatlan főnevek [non-possessible nouns]). Ezeknek a készlete rendszerint kis számosságú, zárt szóosztályt képez az adott nyelvekben. Hogy az ilyeneket is lehessen birtokoltként megjeleníteni, egy másik, erre a szerepre specializálódott (absztrakt vagy generikus jelentésű) főnév kerül melléjük, amely maga felvehet birtokos affixumokat (sőt, egyes esetekben kötelezően birtokolt). Az ilyen grammatikai szerepű szavakat birtokképző főneveknek [possessive nouns] nevezhetjük. A birtokképző főneveket használó nyelvek többségében egy véges készletről van szó. A választás közöttük a birtokolhatatlan főnév jelentésosztálya szerint történik, másszóval e birtokképző főnevek egyszersmind birtokos osztályszavak. Egyes nyelvekben a birtokképző főneveknek több párhuzamos birtokos paradigmája van, speciális pragmatikai/szemantikai különbséggel.

Típusok:

NoPx: A nyelv nem használ birtokos személyjelezést.

NoNonpossN: A nyelv használ birtokos személyjelezést, és ebből kizárt (birtokolhatatlan) főneveket nem ismer.

NonpossN: A nyelv használ birtokos személyjelezést, és (a birtokolhatókon kívül) vannak benne mind birtokolhatatlan, mind birtokképző főnevek.[1]

 

[1] Ezeknek számát és rendszerét a szöveges kommentárban jellemezni kell.