Udvariassági változatok (névmások) (szurguti hanti)

PolitNoPn: Az udvariassági megkülönböztetések kifejező eszközei nem névmások.


(1a) nüŋ təɣə jüw-a

te ide jön-imp.2sg

’Gyere ide!’ ’Jöjjön ide!’


(1b) nīn təɣə jüw-ittən

ti_ketten ide jön-imp.2du

’Gyertek ide (ti ketten)!’ ’Jöjjenek ide (Önök ketten)!’


(1c) nəŋ təɣə jüw-ittəɣ

ti ide jön-imp.2pl

’Gyertek ide!’ ’Jöjjenek ide!’


(2) warwara mihajlovna, nüŋ jaŋqiʌ-a

Varvara Mihajlovna te jár-imp-2sg

’Varvara Mihajlovna, Ön menjen (sz. sz. te menj) oda!’


A szurguti hantik mind az intim/familiáris, mind a tiszteletkifejező (honorifikus) viszonyulásban ugyanazokat a 2. személyű személynévmásokat használják (1a,b,c). A tisztelet kifejezésére egyéb eszközöket használnak, például a megszólított keresznevét és apai nevét (2).

Author: 

Csepregi Márta